รถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ? และสิ่งที่ต้องรู้ก่อนนำไปตรวจ

รถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ?”

การตรวจสภาพรถเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ทุกคัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 7 ปีขึ้นไป เนื่องจากรถที่มีอายุการใช้งานนานย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและมลพิษทางอากาศได้มากกว่ารถที่มีอายุการใช้งานน้อย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและผู้ร่วมใช้ถนน บทความนี้จึงจะมาตอบว่ารถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ พร้อมอีกหลายเรื่องน่ารู้ ติดตามได้เลย

รถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ?

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 กำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนต่อภาษีประจำปี โดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถครั้งแรก

นอกจากนี้ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป ก็จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถเช่นกัน

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนนำไปตรวจสภาพรถ

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (สมุดทะเบียนรถ)
 • หลักฐานแสดงตัวตนของเจ้าของรถ
 • กรณีรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ต้องเตรียมเอกสารรับรองการติดตั้งก๊าซรถยนต์ที่เรียกว่า “หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์” ไปด้วย

นอกจากนี้ เจ้าของรถควรเตรียมความพร้อมของรถให้พร้อมสำหรับการตรวจสภาพ โดยตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ดังนี้

 • ยางและเบรกต้องอยู่ในสภาพดี
 • ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ต้องทำงานปกติ
 • ระบบระบายความร้อนและระบบขับเคลื่อนต้องอยู่ในสภาพดี
 • เครื่องยนต์และระบบเกียร์ต้องทำงานปกติ
 • ถังน้ำมันและท่อน้ำมันต้องไม่รั่วซึม

ขั้นตอนการตรวจสภาพรถ

 • ตรวจสภาพภายนอกรถ ได้แก่ สภาพตัวถัง สภาพสี สภาพยาง สภาพเบรก สภาพไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ
 • ตรวจสภาพภายในรถ ได้แก่ สภาพเบาะนั่ง สภาพเข็มขัดนิรภัย สภาพกระจกมองหลัง สภาพอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร
 • ตรวจสภาพระบบเครื่องยนต์ ได้แก่ สภาพเครื่องยนต์ สภาพระบบเกียร์ สภาพระบบระบายความร้อน สภาพระบบขับเคลื่อน
 • ตรวจสภาพระบบไฟฟ้า ได้แก่ สภาพระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ สภาพระบบเครื่องเสียง
 • ตรวจสภาพระบบความปลอดภัย ได้แก่ สภาพถุงลมนิรภัย สภาพเข็มขัดนิรภัย

หากตรวจสภาพรถแล้วพบว่ารถมีสภาพสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตรอ.จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถให้ โดยใบรับรองการตรวจสภาพรถนี้ถือเป็นเอกสารสำคัญในการต่อภาษีประจำปี

ข้อควรปฏิบัติหลังตรวจสภาพรถ

หลังจากตรวจสภาพรถแล้ว เจ้าของรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพรถอีกครั้งด้วยตัวเอง โดยตรวจดูจุดต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรอ.ได้ตรวจสภาพ เช่น สภาพยาง สภาพเบรก สภาพไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ เป็นต้น หากพบจุดใดที่ผิดปกติ ควรรีบนำรถไปซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

เมื่อทราบแล้วว่ารถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพ ดังนั้น การตรวจสภาพรถเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ทุกคัน โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานเกิน 7 ปีขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและผู้ร่วมใช้ถนน ดังนั้นเจ้าของรถควรนำรถไปตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอตามกำหนด