อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพกำลังเติบโต

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพกำลังสร้างงานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำ การฝึกอบรมทางการแพทย์จะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้บริการแก่ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในภาคส่วนอื่น ๆ เช่นค้าปลีกและการก่อสร้าง การลดงานและภาวะถดถอยถือเป็นความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจิตใจของทุกคนในปัจจุบัน โรงเรียนด้านการดูแลสุขภาพได้เห็นว่ามีส่วนช่วยในอุตสาหกรรมการแพทย์หลายพันงานทุกเดือน

การฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพด้านกุมารเวชศาสตร์และสูติศาสตร์มีความต้องการสูงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในการสร้างงานในอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพทั่วโลก โรงเรียนด้านการดูแลสุขภาพถูกกำหนดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนแพทย์มีบทบาทสำคัญในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเพื่อจัดการกับประชากรวัยเบบี้บูมเมอร์ที่สูงวัย อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้เพิ่มงานสองล้านตำแหน่งในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสูงกว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่มาก บริการช่วยเหลือทางการแพทย์และสังคมในท้องถิ่นมีงานด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณสี่หมื่นตำแหน่งต่อเดือน ซึ่งตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียงานส่วนตัวจำนวนมากในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการเติบโตของงานขั้นต่ำที่สามหมื่นสี่หมื่นต่อเดือน นโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้จ่ายประจำปีของโปรแกรมการดูแลสุขภาพ เงินนี้ทำงานเพื่อจ่ายค่าบริการของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการ โครงการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานในภาคโรงพยาบาล โปรแกรมการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพทำให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมในการทำงานโดยมีขอบเขตที่มั่นคงสำหรับการจ้างงานถาวร ความเสี่ยงสูงต่อวิกฤตด้านสาธารณสุขเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์กำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ทั่วโลก โปรแกรมการรักษาพยาบาลของรัฐบาลสามารถทำลายคุณภาพได้จากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม การขาดแคลนกำลังคนทางการแพทย์เกิดขึ้นจากความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

โรงเรียนการดูแลสุขภาพทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นในความต้องการบริการทางการแพทย์และบุคลากรที่มีอยู่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการดูแลสุขภาพจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า ประเภทการจ้างงานที่เติบโตเร็วที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุและการพยาบาล ศักยภาพในการเติบโตในอาชีพด้วยการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โปรแกรมการดูแลสุขภาพที่ทำงานเพื่อฝึกอบรมพยาบาลกำลังดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในปีปัจจุบันมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมระหว่างประเทศอย่างเรื้อรังถึงสี่ล้านคน โปรแกรมการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านการดูแลสุขภาพมีศักยภาพในการทำงานสูงสุดในห้าปีข้างหน้า ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพยังคงจ้างงานต่อไปเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงที่จะหดตัวในตลาดสุดท้าย โครงการด้านการแพทย์ของรัฐบาลสำหรับประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ จำกัด งบประมาณ ค่าบริการด้านการรักษาพยาบาลยังคงเติบโตสูงกว่ารายได้ประชาชาติโดยเฉลี่ย รายงานงานและสถิติแรงงานที่สำคัญระบุว่าการดูแลสุขภาพเป็นภาคพิสูจน์ภาวะถดถอย