เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาอย่างไร

เทคโนโลยีเป็นแง่มุมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสมาชิกของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งจะต้องเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน ข้อเท็จจริงนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาการศึกษา เทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้าสู่ระบบการศึกษาค่อนข้างเร็วและคาดว่าการใช้งานจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ครูสามารถ (และยังทำได้) สอนนักเรียนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและแท็บเล็ต แต่ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

Department of Education และ International Society for Technology Education (ISTE) ได้พัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองโดยรัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกามาตรฐานเหล่านี้สนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์สมาร์ทบอร์ดแล็ปท็อปและแท็บเล็ตภายในห้องเรียน แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำไปใช้ในอาคารเรียนทั่วประเทศแล้ว แท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ปัจจุบันครูหลายคนใช้สมาร์ทบอร์ดเพื่อสอนนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เกรดต่ำกว่า กระดานอัจฉริยะช่วยสอนเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการนำเสนอสื่อเพื่อสอนนักเรียน

ครูส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบการสอนเสริม อนุญาตให้นักเรียนออกไปเป็นกลุ่มด้วยตนเองและเรียนรู้แนวคิดทางการศึกษาจากซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ที่ได้รับอนุมัติ

โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายยังใช้เทคโนโลยีในการสอนนักเรียน แต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะใช้แนวทางที่ตรงกว่าโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมและมัธยมต้นบางเขตกำหนดให้นักเรียนมีแล็ปท็อปที่ต้องใช้ในห้องเรียน แล็ปท็อปเหล่านี้จะมอบให้กับนักเรียนเมื่อต้นปีและพวกเขาจะต้องส่งคืนกลับไปที่เขตเมื่อครบปีการศึกษา นักเรียนหลายคนในโรงเรียนมัธยมและมัธยมต้นจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายทางออนไลน์และผ่านการใช้เครือข่ายกับเพื่อนนักเรียน แม้ว่าโรงเรียนมัธยมและมัธยมต้นหลายแห่งจะใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม แต่ตอนนี้พวกเขาใช้การสอนแบบดิจิทัลในอัตราที่สูงกว่า

การศึกษาในระดับวิทยาลัยยังคงเกี่ยวข้องกับการบรรยายและการจดบันทึก แต่อาจารย์และนักศึกษาสามารถทำงานเหล่านี้ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้นักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้นและยังช่วยให้อาจารย์สามารถนำเสนอสื่อที่ช่วยเพิ่มการบรรยายและการสอนของพวกเขา

ระบบการศึกษาจะเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของสังคมที่จะมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมาก งานหลายอย่างในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าจะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บางส่วนและผู้คนจะต้องรู้วิธีใช้ศาสตร์นี้เพื่อหาเลี้ยงชีพที่ดี โรงเรียนกำลังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจุดประสงค์นี้และเพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการแข่งขันและมีการศึกษาสูงในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และได้กลายเป็นส่วนสำคัญอย่างถาวรในกระบวนการศึกษา