เทคโนโลยี – ความหมายและผลกระทบต่อชีวิต

เทคโนโลยีได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคำภาษากรีกว่า technologia ซึ่งหมายถึง “ทักษะ” หรือ “ศิลปะ” เพียงแค่หมายถึงการใช้ประโยชน์และการรับรู้เทคนิคเครื่องมือหรือวิธีการขององค์กร นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการวิเคราะห์เชิงลึกของแนวคิดหรือความรู้ที่เหมาะสมของสาขาวิชาหรือสาขาวิชา การใช้คำนั้นสัมพันธ์กันและสามารถนำไปใช้กับพื้นที่ต่างๆได้มากที่สุด เทคโนโลยีมือถือเทคโนโลยีรถยนต์เทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีอวกาศและคำศัพท์อื่น ๆ ได้รับการบัญญัติขึ้นจากคำ เนื่องจากการประยุกต์ใช้คำนี้ไม่มีขีด จำกัด ในโลกปัจจุบัน
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันทั้งหมดที่มีต่อมนุษย์นั้นสำคัญมาก เทคโนโลยีเริ่มต้นจากการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นเครื่องมือช่างขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่นไฟมีบทบาทอย่างมากในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อนประวัติศาสตร์ การค้นพบและการควบคุมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของหลาย ๆ สิ่งและได้เพิ่มความสูงอย่างอธิบายไม่ได้เช่นอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าความก้าวหน้าทั้งหมดในสายงานไม่ได้ช่วยเสริมสร้างสันติสุขและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น แน่นอนว่าอาวุธนิวเคลียร์และสิ่งที่พวกเขาชอบนั้นมีผลทำลายล้างอย่างเต็มที่

เศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดในโลกปัจจุบันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี มันปลอดภัยที่จะคิดว่าพวกเขาจะไปไม่ไกล แต่เพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนหมดอันเป็นผลมาจากกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยี สิ่งนี้จะลดคุณภาพของโลกและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ที่น่าสนใจคือการศึกษาล่าสุดพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ ดำเนินกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจในเทคโนโลยีพื้นฐาน

การถกเถียงมากมายเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและพวกเขามุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม การเคลื่อนไหวบางอย่างประณามแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิงด้วยหลักฐานและความเชื่อมั่นอย่างท่วมท้น นักวิชาการและนักปรัชญาต่าง ๆ อ่านความหมายที่แตกต่างกันและขยายคำจำกัดความเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย สิ่งนี้ทำให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมทับซ้อนกันในความหมายและการประยุกต์ใช้ ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยียังทำให้การอ่านน่าสนใจเนื่องจากมีอายุย้อนไปถึง 10,000 ปีก่อนคริสตกาล มีการพัฒนาตั้งแต่การใช้เครื่องมือพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาภาคส่วนที่สำคัญทั้งหมดในชีวิตของมนุษย์ การแพทย์การเกษตรการผลิตการขนส่งการสื่อสารและการศึกษามีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากแนวคิดที่เหลือเชื่อนี้

มุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่สามารถสม่ำเสมอได้ มันแตกต่างจากนักวิชาการไปสู่นักวิชาการและในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามในกรณีที่ความสม่ำเสมออยู่ที่ความจริงที่ว่าเทคโนโลยีมีมายาวนานและคดเคี้ยวและอยู่ที่นี่