โคบอท ย่อมาจาก “หุ่นยนต์ทำงานร่วมกัน” เป็นหุ่นยน ...