วิถีชีวิตที่ดีขึ้น – ชีวิตที่มีสุขภาพดีมีราคาแพงถ้าคุณ ...

การวิจัยวิถีชีวิตอยู่ในขอบเขตระหว่างสาขาวิชาทางวิชาการแบบดั้ ...