Check-list โรงเรียนนานาชาติชั้นยอด

หากคุณเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่กำลังจะหาโรงเรียนให้ลูกน้อยของคุณ การเลือกโรงเรียนชั้นนำทั้งในเรื่องการศึกษาและสภาพแวดล้อมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณต้องมองหา และด้วยเหตุนี้ นี่คือรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนนานาชาติที่คุณเลือกสามารถตอบสนองด้านการศึกษาของบุตรหลานคุณได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ใกล้บ้าน – เด็กไม่ควรใช้เวลามากกว่า 30 นาทีในรถยนต์เพื่อไปโรงเรียน การเลือกโรงเรียนใกล้บ้านนั้น ไม่ได้มีผลดีแค่กับคุณลูกเท่านั้น ยังช่วยให้พ่อแม่ดูแลลูกได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

โรงเรียนที่มีตั้งแต่ประถมถึงมัธยม– โรงเรียนที่มีระดับตั้งแต่ ประถมจนถึงมัธยมก็เป็นตัวเลือกที่ดี ลูกขึ้นจะไม่ต้องเปลี่ยนสังคมใหม่บ่อยๆ ที่อาจทำให้มีปัญหากับการเริ่มหาเพื่อนใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม มองความพึงพอใจของลูกเป็นหลักด้วย

Child Centered Methodology – การศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติจริง และการเรียนรู้โดยการทำมักจะแสดงออกในรูปแบบของการเรียนรู้ตามโครงงาน แนวทางนี้จะชัดเจนที่สุดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาของการศึกษาในระบบ เมื่อนักเรียนถูกจัดกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในชีวิตจริงที่พวกเขาจะต้องเผชิญ

ครูเจ้าของภาษา – หากบุตรหลานของคุณจะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ การใช้โรงเรียนที่จ้างครูเช้าของภาษาซึ่งได้รับคัดเลือกจากที่บ้านและได้รับสัญญา 2-3 ปีนั้นจะเหมาะสมอย่างยิ่ง Basis International School Bangkok เปิดสอนหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาและจ้างครูมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

มาตรฐานทางวิชาการระดับสูง – โรงเรียนในอุดมคติคือโรงเรียนที่มีผลงานที่น่าประทับใจมากเกี่ยวกับการทดสอบ SAT และนักเรียนที่เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก ผลการสอบและคะแนน GPA เฉลี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ดังนั้นโปรดตรวจสอบสิ่งเหล่านี้

ความสามารถในการจ่ายได้ – เพียงเพราะโรงเรียนมีทุกสิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวัง ไม่จำเป็นต้องแพงที่สุด และในขณะที่ค่าธรรมเนียมไม่ควรเป็นลำดับความสำคัญหลัก ควรมองหาจากความพอดีทั้งด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและค่าเล่าเรียน

ทรัพยากรที่เพียงพอ – โรงเรียนจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาชั้นนำทั้งหมดที่เราคาดหวังว่าจะพบในโรงเรียนนานาชาติ และควรมีเทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลได้ดีที่สุดโดยใช้อินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง – ส่วนประกอบสำคัญของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งควรเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ปกครองควรได้รับเชิญให้เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ได้ดีขึ้น บวกกับเชิญผู้ปกครองให้บรรยายเกี่ยวกับอาชีพของตนกับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า ซึ่งจะให้เรื่องราวในชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ทำงานในนั้น หรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการมองหาโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของคุณคือการพูดคุยกับผู้ปกครองของมีบุตรอยู่ที่โรงเรียนนี้ เพื่อถามพวกเขาว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียน ในกรณีที่มีปัญหาเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้จะถูกเปิดเผยโดยการพูดคุยกับผู้ปกครองในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบล่วงหน้าถึงสิ่งที่คาดหวังในฐานะผู้ปกครอง